Mustika Badar Besi

Mustika Badar Besi

Mustika Badar Besi adalah sebuah mustika bila didekatkan dengan magnet maka akan jadi lengket.

Khasiat dari Mustika
Badar Besi ialah :
☆ Sebagai sarana
pelindungan diri dari aura negative
☆ Sarana Anti santet,
gangguan jin, dan
gangguan-gangguan
jahat
☆ Dipercaya mampu
menarik aura
keberuntungan
sehingga tanpa
disangka rezeki akan
datang dengan
sendirinya
☆ Kebal senjata dan
keselamatan dari
bahaya.

Mahar. Rp. 450.000,

Tinggalkan Balasan